Loading...

Privacy en wettelijke voorwaarden

Privacyverklaring


Ingangsdatum: 1 maart 2024

Deze Verklaring biedt u meer informatie over de gegevens die wij verzamelen, gebruiken en delen en over ons streven om de persoonsgegevens die we verzamelen met respect te behandelen.

McAfee, LLC, inclusief onze gelieerde ondernemingen ('McAfee', 'we', 'wij', 'ons', 'onze'), is zeer begaan met uw privacy, beveiliging en online veiligheid, die allemaal een belangrijk onderdeel vormen van onze essentiële missie: de gebruikers van onze producten en diensten ('u' en 'uw') beschermen tegen de risico's op diefstal, verstoring en onbevoegde toegang tot hun online gegevens en activiteiten. Deze Privacyverklaring ('Verklaring') is opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website (onze 'Site'), producten, diensten, en webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk, de 'Diensten') of wanneer u met ons communiceert.

McAfee verkoopt producten en diensten rechtstreeks aan consumenten (hier vindt u meer informatie over deze producten: https://www.mcafee.com/nl-nl/index.html). Deze Privacyverklaring is van toepassing op zowel de informatie die we van u of uw apparaat verzamelen wanneer u een van onze services downloadt, als op de informatie die we verzamelen wanneer een van onze distributiepartners onze services op uw apparaat installeert.

Wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze services, verklaart u dat u deze Verklaring heeft gelezen en u de inhoud begrijpt. Uw gebruik van onze services en de Site en enige onenigheid over privacy is onderhevig aan deze Verklaring en alle toepasselijke servicevoorwaarden (waaronder eventuele beperkingen van schade en beslechting van geschillen) en alle toepasselijke Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers.

Terwijl McAfee groeit, verandert ons bedrijf en we kunnen deze Verklaring op elk gewenst moment bijwerken als we dat nodig achten om deze wijzigingen weer te geven. In het geval van wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring zullen wij u hiervan per e-mail, notificatie in het product of anderszins op de hoogte brengen, zoals vereist door het toepasselijk recht. Het is dus van belang dat u de Verklaring opnieuw controleert om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Deze Verklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze services wereldwijd. Sommige gebruikers, inclusief personen binnen de Europese Economische Ruimte, hebben afhankelijk van waar zij wonen mogelijk extra rechten, die in deze Verklaring zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens om onze diensten te kunnen leveren. Sommige gegevens verstrekt u rechtstreeks aan ons; andere gegevens verzamelen we automatisch via onze services en nog weer andere gegevens worden via derden verzameld. In deze Verklaring verwijst 'Persoonsgegevens' naar gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, kunnen worden gebruikt om u als individu te identificeren.

We verzamelen de gegevens die u ons verstrekt. We verzamelen gegevens wanneer u bijvoorbeeld een product of dienst aanschaft, een account aanmaakt, een formulier invult, meedoet aan een prijsvraag of promotie, een aanvraag doet bij de klantenservice, of op een andere wijze met ons in contact treedt.

De soorten Persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt, omvatten:

 • contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Betaalgegevens (inclusief betaalkaartnummers en bijbehorende identificatiegegevens, factuuradres en bankrekeninggegevens);
 • Afbeeldingen die u eventueel uploadt naar de Diensten, zoals profielfoto's of "avatars"; en
 • Aanmeldingsgegevens van uw account (waaronder uw aanmeldingsgegevens van sociale netwerken voor sommige Diensten).

Wij kunnen ook andere gegevens van of over u verzamelen, zoals informatie over welke producten u hebt gekocht, uw interesses en demografische gegevens. U kunt ook aanvullende gegevens aan ons verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld gebruikmaakt van onze diensten voor identiteitsbewaking, hebt u de mogelijkheid om uw inloggegevens van sociale media te verstrekken zodat we uw accounts op sociale media kunnen bewaken, of zoals verder uiteengezet in de specifieke producten en functies hieronder.

We verzamelen automatisch gegevens over uw interacties met de Diensten en over de apparaten waarop de Diensten zijn geïnstalleerd. In sommige gevallen verzamelen we automatisch gegevens over andere apparaten die met hetzelfde netwerk verbonden zijn als het apparaat waarop de Diensten zijn geïnstalleerd.

We kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen en gebruiken:

 • gegevens over de producten die u hebt bekeken of waar u naar hebt gezocht en de Diensten die u hebt gebruikt, met inbegrip van de tijd die u aan de Diensten hebt besteed en andere statistieken;
 • details over uw computers, apparaten, applicaties en netwerken, waaronder uw Internet Protocol (IP)-adres, cookie-ID's, mobiele provider, ID's van Bluetooth-apparaten, ID van uw mobiele apparaat, ID voor mobiele advertenties, MAC-adres, IMEI, ID's van adverteerders en andere identificatoren van apparaten die gewoonlijk automatisch aan uw computer of apparaat worden toegewezen wanneer u toegang tot het internet verkrijgt, type browser en taal, taalvoorkeuren, batterijniveau, aan/uit-status, geografische locatie, type hardware, besturingssysteem, internetprovider, pagina's die u voor en na het gebruik van de Diensten bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de hoeveelheid tijd die u op elke pagina besteedt, informatie over de links waarop u klikt en de pagina's die u bekijkt binnen de Diensten, en andere acties die zijn ondernomen tijdens het gebruik van de Diensten zoals voorkeuren. We kunnen deze gegevens verzamelen via onze Diensten of via andere methodes van webanalyse.
 • Wanneer u onze producten gebruikt om uw mobiele apparaat te beschermen, verzamelen wij de locatiegegevens van uw apparaat waarop het product geïnstalleerd is.
 • Details over uw gebruik van internet, apps of netwerken (waaronder URL's of domeinnamen van websites die u bezoekt, gegevens over de apps die geïnstalleerd zijn op uw apparaat of dataverkeer); en prestatiegegevens, crash logs en andere verzamelde of statistische gegevens.
 • Inhoud van SMS-berichten om phishing-pogingen en andere potentiële bedreigingen te identificeren

Om u onze Diensten te kunnen leveren, inclusief het opsporen en evalueren van malware en spam, kunnen wij gegevens uit uw bestanden scannen, verzamelen en opslaan, inclusief e-mails, bijlagen, e-mailadressen, metadata en URL's en verkeersgegevens.

We verzamelen deze informatie via onze services en door het gebruik van technologieën zoals cookies, webbakens of webtaps en clear GIF’s. Wij verwijzen u naar onze Cookieverklaring op https://www.mcafee.com/nl-nl/consumer-support/policy/legal.html voor meer informatie over cookies en gelijksoortige technologieën die wij gebruiken en de keuzes die u hierover kunt maken.

Let op als u onze VPN-services gebruikt, kijken onze VPN-servers niet naar uw gegevens en wordt er geen informatie vastgelegd die u via het internet verstuurt of ontvangt.

Specifieke producten en functies

Naast het bovenstaande verzamelen we ook aanvullende gegevens als u ervoor kiest om een van de onderstaande producten of functies te gebruiken.

 • Krediettoezichtdiensten. Als u onze krediettoezichtdiensten gebruikt, kunnen we beperkte kredietgerelateerde informatie verzamelen: uw kredietemmer, kredietfactoren en ontvangen kredietwaarschuwingen. Wij gebruiken deze kredietgerelateerde informatie alleen voor gebruikerservaringen en productverbetering.
 • Opschonen van persoonlijke gegevens. Als u ervoor kiest deze functie te gebruiken, zullen wij regelmatig een lijst met sites van openbaar beschikbare datahandelaars scannen en u vertellen welke sites uw gegevens hebben, zodat u stappen kunt ondernemen om te proberen deze te verwijderen. Om u deze dienst te kunnen verlenen, verzamelen wij adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, de namen van uw familieleden en informatie over uw opleiding en werk, indien deze informatie op die sites beschikbaar is. Wij verzamelen deze gegevens alleen om ze aan u te tonen en verwijderen ze als uw abonnement afloopt en u ervoor kiest niet te verlengen.
 • Online account opschonen. Als u ervoor kiest om deze functie te gebruiken, gebruiken wij of onze serviceprovider die namens ons handelt, de Persoonsgegevens die wij verzamelen (uw e-mailadres en de naam gekoppeld aan dat e-mailadres) om toegang te krijgen tot informatie van uw e-mail om onlineaccounts te vinden die zijn gekoppeld aan uw e-mailadres en deze te verwijderen. De informatie die we verzamelen, omvat onder andere de onderwerpregel van e-mails, het e-mailadres van de afzender, tijdstempels van ontvangen e-mailberichten gerelateerd aan de onlineaccounts, de aanwezigheid van e-mailbijlagen en de eerste regel van het e-mailbericht zoals dat in uw postvak wordt gepresenteerd. Wij verwerken of verzamelen tijdens dit proces op geen enkele andere manier de inhoud van e-mailberichten in uw postvak. Wij verzamelen ook geen e-mailberichten. We maken de informatie die we in uw e-mailpostvak inzien niet openbaar. In sommige gevallen kunnen wij de specifieke interacties tussen u en de bedrijven van de onlineaccounts met betrekking tot uw verwijderingsverzoeken (in een geredigeerde vorm en zonder Persoonsgegevens) gebruiken om onze assistent voor persoonsgegevens te trainen, zodat wij u beter voorgestelde antwoorden voor het verwijderingsverzoek kunnen geven.
 • Accountbescherming - veilige kaarten. Deze dienst wordt u aangeboden door onze vertrouwde serviceprovider. Deze verzamelt uw naam, adres en geboortedatum om uw identiteit te verifiëren.] Onze betalingsverwerkers verzamelen en bewaren ook de betaalkaartinformatie die u kiest als financieringsbron voor uw veilige kaarten, evenals informatie over de veilige kaarten die u genereert. Raadpleeg voor meer informatie over veilige kaarten onze Servicevoorwaarden voor account- en betalingsbescherming op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal.html onder Productservicevoorwaarden.
 • McAfee WebAdvisor-extensie voor de Firefox-browser. Als u onze WebAdvisor-extensie downloadt en installeert in uw FireFox-browser, kunnen wij, naast de gegevens die elders in deze kennisgeving wordt vermeld, informatie scannen, verzamelen en opslaan over uw webbrowsingactiviteiten, inclusief URL's, verkeersgegevens en metagegevens over bestanden die van het internet zijn gedownload, zoals de naam en grootte.

Apparaatbescherming voor gebruikers van Samsung Mobile. De algemene verklaringen in deze Verklaring met betrekking tot de informatie die we kunnen verzamelen, zijn niet van toepassing op dit product. Dit is een Samsung-product dat wordt aangedreven door McAfee, hetgeen betekent dat McAfee alleen de functionaliteit voor het scannen van malware binnen deze toepassing uitvoert. Als u dit product gebruikt, genereren we een uniek, gerandomiseerd nummer voor uw apparaat. We gebruiken deze identificatienummers om ervoor te zorgen dat de telling van het aantal gebruikers nauwkeurig is, maar zij kunnen niet worden teruggekoppeld naar informatie over individuele eindgebruikers, en evenmin worden gebruikt om gebruikers te identificeren. We verzamelen beperkte gegevens over uw apparaat, waaronder de naam van het model, de SIM-operator, het besturingssysteem en de productversie om ons beter te informeren over het gebruik van het product. We verzamelen ook beperkte gegevens over toepassingen van derden op uw apparaat, om de functionaliteit voor het scannen van malware te bedienen en intern malware te rapporteren en te analyseren, indien deze wordt gedetecteerd.

Gegevens die wij verzamelen via derden

We kunnen mogelijk gegevens over u ontvangen van andere bronnen en die samenvoegen met gegevens die we direct verzamelen. Voorbeelden van gegevens die wij mogelijk ontvangen van andere bronnen zijn onder andere bijgewerkte bezorg- of betaalgegevens, waarmee wij onze gegevens aanpassen; aankoop- en aflossingsgegevens, klantondersteuning en registratiegegevens. Voor onze consumentenproducten voor identiteitsbescherming kunnen we ook krediet- of identiteitsgegevens verzamelen die we gebruiken om fraude te voorkomen en detecteren.

Locatiegegevens

Bij bepaalde Diensten kan uw machtiging worden gevraagd voor toegang tot uw locatie. Wanneer u ons hiervoor machtigt, verzamelen we gegevens over uw locatie met behulp van GPS-, Bluetooth- of draadloze technologie. U kunt de toegang tot precieze locatiegegevens via de instellingen van uw mobiele apparaat beheren. We kunnen tevens uw IP-adres opzoeken om uw algemene locatie vast te stellen.

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

Voor uw bescherming. Wanneer u een van onze Diensten installeert of gebruikt, zal de software op de achtergrond van uw apparaat of omgeving actief zijn om eventuele bedreigingen te voorspellen en u, uw apparaten en uw gegevens beter te beschermen. McAfee kan bijvoorbeeld uw gegevens gebruiken om:

 • Gegevens te analyseren die van/naar uw apparaat of apparaten worden verzonden om bedreigingen, kwetsbaarheden, virussen, phishingpogingen, verdachte activiteiten, spam en aanvallen te isoleren en te identificeren en met u te communiceren over mogelijke bedreigingen;
 • Deel te nemen aan netwerken voor bedreigingsinformatie, onderzoek te doen en producten en services aan te passen om in te spelen op nieuwe dreigingen;
 • Uw gegevens te versleutelen, een apparaat te vergrendelen en een back-up van uw gegevens te maken of uw gegevens te herstellen;
 • Naar updates van de Dienst te zoeken en prestatierapporten over onze services op te stellen om te controleren of de Diensten optimaal werken;
 • Naar misbruik van uw gegevens te zoeken wanneer u onze producten met identiteitscontrole gebruikt.

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Wij gebruiken de informatie die we verzamelen ook voor andere bedrijfsdoeleinden, waaronder:

 • Het verifiëren van uw identiteit en fraude voorkomen met behulp van een validatie van biometrische verificatie van derden die op uw apparaat aanwezig is;
 • het analyseren van uw gedrag om onze Site en Diensten te meten, aan te passen en te verbeteren, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en services;
 • het adverteren van producten en services van McAfee die u naar onze mening mogelijk interesseren;
 • het aanmaken en beheren van accounts en licenties, zoals door het verzamelen en verwerken van betalingen en voltooien van transacties;
 • het bieden van klantenservice, het oplossen van problemen, het beheren van abonnementen, het beantwoorden van vragen en het reageren op verzoeken en opmerkingen;
 • het communiceren over speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen en acties, en het beheren van deelname daaraan;
 • het uitvoeren van markt- en klantonderzoek en trendanalyses;
 • het plaatsen van berichten op onze blogs en fora en het mogelijk maken van andere vormen van openbare communicatie;
 • het voeren van de boekhouding, het verrichten van audits, het opstellen van facturen, het afstemmen en het innen van facturen;
 • het voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken van en reageren op mogelijke of feitelijke vorderingen, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten;
 • het naleven en handhaven van wettelijke rechten, voorschriften, overeenkomsten en beleidsregels.
 • Cookies worden gebruikt om uw interacties met onze Site vast te leggen.

Artificiële intelligentie

In bepaalde gevallen gebruiken we kunstmatige intelligentie ("AI") om diensten aan onze klanten te leveren, onze ontwikkelaars te helpen bij het opzetten van nieuwe diensten en producten en klantenondersteuning te bieden voor onze diensten. De AI-functies maken gebruik van de informatie die we verzamelen om de diensten die we aan u leveren te verbeteren, of om de ondersteuning die we u bieden in verband met onze diensten te verbeteren.

Advertenties van derden. Wij werken met externe reclamebedrijven die advertenties aan u tonen en leveren terwijl u op onze Site bent of gebruikmaakt van andere Diensten. Deze externe adverteerders kunnen gegevens over uw interactie met de Site of Diensten of met de sites of services van anderen verzamelen om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en de advertenties die worden getoond, op u af te stemmen. Wij verwijzen u naar onze Cookieverklaring op https://www.mcafee.com/nl-nl/consumer-support/policy/legal.html voor meer informatie over hoe wij en deze advertentiepartners traceringstechnologieën gebruiken, zoals cookies en de keuzes die voor u beschikbaar zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame door ons aanvraagformulier voor individuele gegevens in te vullen op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html en "Ik wil me afmelden voor het verkopen of delen van mijn persoonlijke gegevens door McAfee" te selecteren.

Als u heeft toegestaan dat onze Diensten toegang hebben tot uw locatie, kunnen onze mobiele advertentiepartners uw locatie gebruiken om gerichter te kunnen adverteren. U kunt de locatie-instellingen van uw apparaat gebruiken om deze toegang tot uw locatiegegevens in te trekken.

Overig gebruik. Wij mogen Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden waarvoor we een rechtmatig belang hebben, zoals direct marketing, individueel of marktonderzoek, antifraudebescherming, of elk ander doel dat ten tijde van het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan u bekend is gemaakt, of met uw toestemming.

Met wie delen we Persoonsgegevens?

Over het algemeen delen wij de gegevens die we verzamelen om de services te kunnen leveren, met u te kunnen communiceren, onze services te adverteren of promoten, om aanpassingen aan of overdrachten van ons bedrijf te bewerkstelligen, zoals wettelijk verplicht of met uw toestemming. Wij kunnen Persoonlijke gegevens op de volgende manieren delen:

 • met huidige en toekomstige leden van de McAfee-familie voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven;
 • Met dienstverleners die diensten uitvoeren voor ons (de lijst met onze subverwerkers voor Consumentenproducten is op verzoek beschikbaar, indien dit vereist is volgens het toepasselijk recht)
 • als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is om lichamelijke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen, waaronder om te beschermen tegen fraude of kredietrisico;
 • aan justitiële, gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten zoals door deze autoriteiten en de toepasselijke wetten geïnstrueerd of vereist, in verband met een gerechtelijke activiteit, zoals in reactie op een dagvaarding of onderzoek betreffende vermoedelijke onrechtmatige of illegale activiteiten, indien we te goeder trouw menen dat gebruikers betrokken zijn bij onrechtmatige of illegale activiteiten of indien we een contractuele of wettelijke verplichting hebben om de naleving van de toepasselijke wetten door een klant of zakenpartner mogelijk te maken;
 • in verband met of gedurende onderhandelingen over een fusie, acquisitie, verkoop van activa of andere dergelijke zakelijke overdrachten waarbij al of nagenoeg al onze activa of taken betrokken zijn waarbij Persoonsgegevens worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van de zakelijke activa (op voorwaarde dat een dergelijke partij akkoord gaat met het gebruik of de bekendmaking van dergelijke Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring of uw toestemming verkrijgt voor andere gebruiken of bekendmakingen);
 • met uw toestemming of in uw opdracht, zoals wanneer u ervoor kiest om gegevens te delen of inhoud en beoordelingen te plaatsen (zoals berichten op sociale media);
 • Met personen die u naar eigen goeddunken hebt uitgekozen, mocht het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaan.
 • We kunnen tevens verzamelde gegevens met derde partijen delen die niet naar u of een specifiek apparaat kunnen worden herleid.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmechanismen om de Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, te beschermen. We hebben onze beveiligingscontroles zodanig ontwikkeld dat de vertrouwelijkheid, integriteit en een passende mate van beschikbaarheid van de gegevens worden behouden.

Welke keuzes hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

McAfee-accounts. Als u een Consumentenproduct van McAfee registreert, heeft u op ieder willekeurig moment het recht op toegang en correctie van de Persoonsgegevens in uw profiel. Ga hiervoor naar Mijn Account op https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=en-us of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Als u geen product van McAfee hebt geregistreerd, maar een van onze producten wel op uw apparaat is geïnstalleerd, kunt u de verzameling van Persoonsgegevens door McAfee vanaf uw apparaat stopzetten door het betreffende product te verwijderen.

Om uw account te sluiten en voor andere supportvragen kunt u naar de McAfee-pagina Contact met ons opnemen op https://www.mcafee.com/support/ gaan; Klik op 'Contact opnemen met ondersteuning' en selecteer dan uw land en voorkeurstaal.

Marketingberichten Om niet langer marketingcommunicatie te ontvangen, klikt u op de afmeldingslink in de e-mail die u van McAfee ontvangt of gaat u naar https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx om u af te melden voor marketingcommunicatie.

Als u ervoor hebt gekozen niet langer marketingberichten te ontvangen, kan McAfee u nog steeds berichten over transacties, juridische of administratieve onderwerpen verzenden, zoals beveiligingsupdates, productfunctionaliteiten en serviceverzoeken.

Individuele rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

In overeenstemming met het toepasselijk recht heeft u mogelijk het recht om: (i) om bevestiging te vragen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken; (ii) toegang te krijgen tot of een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens; (iii) een draagbare kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens of ons te vragen die gegevens naar een andere organisatie te sturen (het 'recht op gegevensoverdraagbaarheid'); (iv) om correctie of aanpassing van onjuiste, valse, onvolledige of verkeerd verwerkte Persoonsgegevens te verzoeken; (v) het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons te beperken; (vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons; en (vii) te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens die wij bewaren, onder voorbehoud van bepaalde door de wet voorgeschreven uitzonderingen.

Voor inwoners van de VS kunt u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in de staat waarin u woont, verzoeken om: (1) te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken; (2) inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, deze te corrigeren of te verwijderen; (3) een draagbare kopie van dergelijke persoonlijke gegevens te ontvangen; (4) bepaalde verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals gerichte reclame, verkoop van persoonlijke gegevens of profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen hebben, te beperken of stop te zetten; en/of (5) in beroep te gaan tegen onze beslissing in antwoord op uw verzoek. Wij zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met het toepasselijk recht. Als u bezwaar wilt maken tegen onze reactie, neem dan contact met ons op via protectprivacy@mcafee.com en dan zullen we reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u in Californië woont, raadpleeg dan onze Bijlage California Consumer Privacy Act (CCPA), aan het eind van deze Privacyverklaring. Hier vindt u aanvullende informatie die wij u in overeenstemming met de CCPA verstrekken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, ga dan naar ons formulier voor individuele gegevensverzoeken dat beschikbaar is op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html, of stuur ons een e-mail op protectprivacy@mcafee.com . Wij verwerken dergelijke verzoeken in overeenstemming met het toepasselijk recht. Om uw privacy te beschermen, kunnen we bepaalde stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek in te willigen, wat we doen aan de hand van de informatie die u ons verstrekt in het aanvraagformulier voor individuele gegevens. Voor sommige verzoeken en indien wettelijk toegestaan kunnen er administratieve kosten in rekening worden gebracht. Wij informeren u eventuele kosten voordat wij uw verzoek uitvoeren.

Hoelang bewaart McAfee de Persoonsgegevens die worden verzameld?

McAfee bewaart uw Persoonsgegevens voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, namelijk (i) zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze producten bent of (ii) zolang uw Persoonsgegevens nodig zijn in verband met de wettelijke doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, waarvoor wij een geldige rechtsgrond hebben of (iii) zolang als redelijkerwijze nodig is voor zakelijke doeleinden in verband met de levering van de services, zoals interne rapportage- en afstemmingsdoeleinden, garanties of om u te voorzien van feedback of informatie waar u om zou kunnen vragen.

Bovendien kunnen we, als er relevante juridische vorderingen worden ingediend, uw Persoonsgegevens blijven verwerken gedurende de extra periodes die nodig zijn in verband met die vordering.

Zodra de bovengenoemde perioden, elk voor zover van toepassing, afgelopen zijn, zullen wij de relevante Persoonsgegevens permanent verwijderen, vernietigen of anonimiseren zodat deze redelijkerwijs niet meer aan u kunnen worden gekoppeld.

Privacy van kinderen

Sommige Diensten van McAfee hebben beveiligingsfuncties die ouders kunnen gebruiken om de online activiteiten van hun kinderen, hun fysieke locatie of gebruik van het geregistreerde apparaat vast te leggen. Voor deze Diensten is ouderlijke toestemming nodig. We gebruiken de Persoonsgegevens die we van de apparaten van kinderen verzamelen niet bewust voor enigerlei doeleinde, behalve voor het leveren van de services. Met deze producten kunnen ouders het profiel van hun kind te allen tijde verwijderen. Als u van mening bent dat wij onterecht gegevens over uw kind hebben verzameld of u vragen hebt of zich zorgen maakt over onze handelswijzen met betrekking tot kinderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven. Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van uw ouders hebben om de services te mogen gebruiken. McAfee dringt er bij ouders op aan hun kinderen te instrueren nooit hun echte naam, adres of telefoonnummer te geven zonder toestemming van hun ouders. Als u erachter komt dat uw kind Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Als wij erachter komen dat we Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar (en in bepaalde rechtsgebieden onder de leeftijd van 16 jaar) hebben verzameld, zullen wij zo snel mogelijk stappen ondernemen om zulke informatie te verwijderen en het account van het kind te beëindigen.

Gegevensoverdracht

McAfee is gevestigd in de Verenigde Staten (zie Contact voor adressen) en heeft bedrijfsonderdelen, entiteiten en serviceproviders in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Als zodanig kunnen wij en onze serviceproviders uw Persoonsgegevens overdragen aan, opslaan of bekijken in rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als uw eigen rechtsgebied. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw Persoonsgegevens met een gepaste mate van bescherming worden behandeld in de rechtsgebieden waarin wij deze verwerken.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK) bevindt, zijn de volgende aanvullende kennisgevingen van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke. Waar u een van McAfee's consumentenproducten heeft gekocht of gedownload, is McAfee Ireland Limited de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor verwerking. Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken, doen wij dit uitsluitend in de volgende gevallen:

 • We moeten uw Persoonsgegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van de overeenkomst met u uit te voeren (zoals het verwerken van betalingen voor services en het leveren van de services die u hebt aangekocht of aangevraagd).
 • We hebben een rechtmatig belang voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Wij hebben bijvoorbeeld een rechtmatig belang in het verwerken van uw Persoonsgegevens om onze services te leveren, beveiligen en verbeteren, om met u te communiceren over de veranderingen in onze services, en om u te informeren over nieuwe services of producten.
 • We hebben uw toestemming om dit te doen.
 • We moeten uw Persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevensoverdracht. We dragen Persoonsgegevens over aan landen buiten de EER of Zwitserland door middel van een aantal onderlinge overeenkomsten die zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen in overeenstemming met het EU-recht en de toepasselijke EU-regelgeving.

Verzoeken voor individuele rechten en intrekking van toestemming. U kunt een verzoek indienen om uw rechten op het gebied van Persoonsgegevens uit te oefenen. Dit doet u door de mechanismen te gebruiken die onder 'Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw Persoonsgegevens?' hierboven zijn uitgelegd. Als u in eerste instantie toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming intrekken door een van deze mechanismen te gebruiken of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Toezichthoudende autoriteit en klachten. Als u inwoner bent van de EU/EER en u zich zorgen maakt over de manier waarop wij Persoonsgegevens verwerken en wij die zorgen niet kunnen wegnemen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u woont, werkt of waar de vermeende schending plaatsvond, elk voor zover van toepassing, of kunt u contact opnemen met de Ierse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties op https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm of +353 57 868 4800. Als u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, hebt u dezelfde rechten en kunt u deze uitoefenen door contact op te nemen met het Britse Information Commissioner's Office op https://ico.org.uk/, of +44 303 123 1113.

Inwoners van Japan, Argentinië en Canada

Als u een inwoner bent van Japan, Argentinië of Canada en u een vraag hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van McAfee, inclusief uw persoonsgegevens die zijn verzameld door uw gebruik van onze producten, kunt u om meer informatie vragen via het Individual Data Request-formulier dat beschikbaar is op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Inwoners van Californië

Privacyrechten onder de Californische wetgeving - 'Shine the Light'-wet

Zonder uw toestemming deelt McAfee geen gegevens die u direct persoonlijk identificeren met niet-gelieerde derden voor marketingdoeleinden die geen verband met McAfee houden.

Raadpleeg onze Bijlage California Consumer Privacy Act (CCPA) aan het eind van deze Privacyverklaring voor aanvullende informatie die wij u in overeenstemming met de CCPA verstrekken.

Inwoners van Nevada

McAfee 'verkoopt' geen gegevens die u persoonlijk identificeren aan niet-gelieerde derden volgens het begrip 'verkopen', zoals dit wordt gedefinieerd in de wetgeving van Nevada. Als u een verzoek wilt indienen zodat wij uw identificerende gegevens in de toekomst niet kunnen verkopen, kunt u met de contactgegevens hieronder een verzoek indienen.

Openbare kennisgeving inzake de overdracht van persoonlijke gegevens

De activa en werknemers van McAfee Korea Limited zullen worden overgedragen aan en geëxploiteerd door Musarubra Korea Limited.

Als gevolg van deze overdracht worden persoonlijke gegevens overgedragen aan Musarubra Korea Limited. Zie voor meer informatie onze openbare kennisgeving inzake de overdracht van Persoonsgegevens op https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

Onze Site en services bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites voor uw gebruiksgemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk zijn van McAfee actief. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacybeleid of -verklaringen hebben en we raden u nadrukkelijk aan deze informatie te controleren als u deze websites bezoekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, de privacygebruiken of het gebruik van andere websites die niet gelieerd zijn aan McAfee.

Contact met ons opnemen

Klik op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/privacy-contact.html om contact met ons op te nemen bij vragen over deze Privacyverklaring of andere vragen omtrent privacy. U kunt ons ook op het volgende adres schrijven:

In de VS via aangetekende post:

McAfee
T.a.v.: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

In de Europese Economische Ruimte via aangetekende post:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/ München
Duitsland
+49 (0)89 12501375-0

In het VK via aangetekende post:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
Verenigd Koninkrijk

In Japan via aangetekende post:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

In Zuid-Korea per aangetekende post:

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Bijlage California Consumer Privacy Act

Ingangsdatum: 1 februari 2024

Op grond van de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act ('CCPA'), verstrekken wij deze Bijlage California Consumer Privacy Act (de 'CCPA-bijlage') aan inwoners van Californië ('consumenten' of 'u'). Deze CCPA-bijlage is een aanvulling op de informatie in onze Privacyverklaring. Elk begrip met een hoofdletter dat in deze Verklaring wordt gebruikt, maar niet wordt gedefinieerd, heeft de betekenis die in onze Privacyverklaring wordt gegeven.

Deze CCPA-bijlage is niet van toepassing op gegevens die wij verzamelen over personen die een huidige of voormalige sollicitant, werknemer, contractant, eigenaar, directeur of functionaris van McAfee zijn.

Categorieën Persoonsgegevens

Onder de CCPA, verwijzen 'Persoonsgegevens' naar informatie, waarmee een bepaalde consument of een bepaald huishouden kan worden geïdentificeerd, in verband staat of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht. 'Persoonsgegevens' omvatten geen openbaar beschikbare gegevens, niet-geïdentificeerde of samengevoegde gegevens of gegevens die onderhevig zijn aan bepaalde sectorspecifieke privacywetten. 'Gevoelige persoonsgegevens' verwijzen naar gegevens die het BSN, het rijbewijs, de identiteitskaart of het paspoort, de aanmeldingsgegevens, financiële rekening, betaalkaart of creditcardnummer van een consument onthullen, in combinatie met de vereiste beveiligings- of toegangscode, het wachtwoord of toegangsgegevens voor een rekening; precieze geolocatie; ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond; inhoud van post, e-mail en sms-berichten, tenzij McAfee de beoogde ontvanger van de communicatie is; genetische gegevens; en biometrische gegevens.

In de volgende tabellen identificeren wij (1) de categorieën Persoonsgegevens en Gevoelige persoonsgegevens (zoals vermeld in de CCPA) die wij van plan zijn te verzamelen en te gebruiken, en die wij in de voorafgaande twaalf maanden hebben verzameld en gebruikt; (2) de categorieën derde partijen waaraan wij in de voorafgaande twaalf maanden elke categorie Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens hebben geopenbaard voor onze operationele bedrijfsdoeleinden; (3) de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen voor elke categorie Persoonsgegevens of Gevoelige persoonsgegevens; en (4) de categorieën Persoonsgegevens en Gevoelige persoonsgegevens die wij in de afgelopen twaalf maanden hebben verkocht of gedeeld, zoals 'verkoop' en 'delen' in de CCPA zijn gedefinieerd.

Wij verkopen geen Persoonsgegevens in de traditionele zin van het woord, oftewel tegen een geldelijke vergoeding. Omdat de definities van 'Verkoop' (of 'Verkopen') en 'Delen' onder de CCPA echter ruim genoeg zijn om de openbaarmaking van uw gegevens aan bepaalde typen reclame- en marketingpartners te omvatten, geven wij inwoners van Californië het recht om zich af te melden voor een dergelijke Verkoop of Delen van hun Persoonsgegevens. Wij Verkopen of Delen niet bewust de Persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Categorie verzamelde Persoonsgegevens

Geopenbaard aan welke categorieën Derde partijen voor operationele bedrijfsdoeleinden

Criteria voor de bewaarperiode

Verkoop en/of Delen? Zo ja, aan of met welke categorieën Derde partijen

Identificatiegegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres, aanmeldingsgegevens voor een account, inclusief online identificatiegegevens, betalingsgegevens, factuuradres, bankrekeninggegevens of andere soortgelijke identificatiegegevens.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen, zoals IT-ondersteuning, klantenservice en de verwerking van betalingen
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Wij gebruiken de volgende criteria om te bepalen hoelang wij elke categorie Persoonsgegevens bewaren:

 • De duur van onze lopende relatie met u (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of een abonnement op onze producten blijft nemen of deze blijft gebruiken);
 • Zolang als redelijkerwijs nodig is voor de zakelijke doeleinden die verband houden met de dienstverlening die we aan u verstrekken (bijvoorbeeld voor interne rapportage en afstemming, garanties, of om u feedback of de door u gevraagde informatie te geven);
 • De vraag of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (zo vereisen bepaalde wetten bijvoorbeeld dat wij gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij deze mogen verwijderen); of
 • De vraag of retentie noodzakelijk is omwille van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Ja

 • Marketing- en advertentienetwerken

Kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving, zoals leeftijd.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Handelsinformatie, zoals de geschiedenis van gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Internet- of soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, toepassing of advertentie.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Geolocatiegegevens, zoals de exacte fysieke locatie of verplaatsingen.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Bevindingen op basis van andere persoonlijke informatie om een consumentenprofiel op te stellen dat persoonlijke voorkeuren of kenmerken, psychologische trends, voorkeuren, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden weergeeft.

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Foto's die een consument eventueel uploadt naar de Diensten, zoals profielfoto's of 'avatars', die niet worden gebruikt om een consument te identificeren

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Hieronder vindt u deze informatie met betrekking tot Gevoelige persoonsgegevens:

Categorie verzamelde Gevoelige persoonsgegevens

Geopenbaard aan welke categorieën Derde partijen voor operationele bedrijfsdoeleinden

Criteria voor de bewaarperiode

Verkoop en/of Delen? Zo ja, aan of met welke categorieën Derde partijen

De aanmeldingsgegevens van een account, financiële rekening, betaalkaart of creditcard van een consument in combinatie met enige vereiste beveiligings- of toegangscodes, wachtwoorden of gegevens die toegang tot een account geven

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Precieze geolocatie van de consument

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond van de consument

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet

Zie hierboven

Nee

Inhoud van een e-mail van de consument (anders dan de inhoud in berichten die naar ons zijn verzonden)

 • Aan ons gelieerde ondernemingen
 • Externe dienstverleners
 • Overheidsinstanties of andere partijen krachtens de wet
 • Met personen van uw keuze, mits het product waarop u bent geabonneerd deze functionaliteit toestaat

Zie hierboven

Nee

Bronnen van persoonsgegevens

Wij verkrijgen de bovengenoemde categorieën Persoonsgegevens (waaronder Gevoelige persoonsgegevens) rechtstreeks van u of van de apparaten waarop Diensten zijn geïnstalleerd, evenals uit de volgende categorieën bronnen: aan ons gelieerde ondernemingen, openbaar toegankelijke databases, externe zakenpartners, socialemediasites en andere externe bronnen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken Persoonsgegevens (waaronder Gevoelige persoonsgegevens) voor diverse zakelijke en commerciële doeleinden, zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

Rechten en verzoeken krachtens de CCPA

Inwoners van Californië kunnen de volgende soorten verzoeken indienen op grond van de CCPA:

Verzoeken om kennisneming, verwijdering of correctie

Verzoeken om kennisneming

U kunt verzoeken dat wij u de volgende informatie verstrekken over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens (inclusief Gevoelige persoonsgegevens) gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden of een andere door de CCPA gespecificeerde periode: (1) de categorieën Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld; (2) de categorieën bronnen waaruit wij deze Persoonsgegevens hebben verzameld; (3) de categorieën Persoonsgegevens die wij hebben verkocht, gedeeld of geopenbaard aan derden, (4) de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens zijn verkocht, gedeeld of geopenbaard; (5) het zakelijke of commerciële doel voor het verkopen, delen of openbaren van Persoonsgegevens; en (6) de specifieke gegevens die wij over u hebben verzameld. Voor gegevens die na 1 januari 2022 over u zijn verzameld, kunt u ook na deze periode van twaalf (12) maanden een verzoek indienen, onder voorbehoud van het toepasselijk recht.

Verzoeken om verwijdering

U kunt verzoeken dat wij de Persoonsgegevens verwijderen die wij van u hebben verzameld. Wij kunnen uw verzoek om verwijdering in bepaalde gevallen beperken of weigeren, in overeenstemming met de in de CCPA gespecificeerde uitzonderingen.

Verzoeken om correctie

U kunt ons verzoeken om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren die wij over u bewaren, met inachtneming van de aard van de Persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens.

Een verzoek om kennisneming, verwijdering of correctie indienen

U kunt een verzoek om kennisneming, verzoek om verwijdering en/of verzoek om correctie indienen door een e-mail te sturen naar protectprivacy@mcafee.com of middels het formulier voor individuele gegevensverzoeken dat beschikbaar is op https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Wij zullen uw verzoek controleren en beantwoorden in overeenstemming met het toepasselijk recht, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. Mogelijk vragen wij u om aanvullende Persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, staat van ingezetenschap of postadres. Dit doen wij om uw identiteit te verifiëren en u te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Indien u een met een wachtwoord beveiligd account bij ons hebt, kunnen wij uw identiteit verifiëren met behulp van onze bestaande verificatiemethoden voor uw account, en u vragen om uw identiteit opnieuw te verifiëren, voordat wij uw Persoonsgegevens openbaren of verwijderen. Wanneer u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen wij u vragen uw verzoek te bevestigen, voordat wij uw Persoonsgegevens verwijderen.

Verzoeken om intrekking van uw toestemming voor Verkoop of Delen

U kunt uw toestemming intrekken voor de Verkoop of het Delen van Persoonsgegevens.

Als u uw toestemming voor Verkoop of Delen wilt intrekken, gaat u naar onze pagina 'Mijn Persoonsgegevens niet Verkopen of Delen': https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Als u in Californië (of Colorado) woont, kunt u ook de Global Privacy Control (GPC) inschakelen om de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens voor cross-contextuele advertenties uit te schakelen. U kunt meer informatie vinden op de website van Global Privacy Control.

Verzoeken om het gebruik van Gevoelige persoonsgegevens te beperken

U kunt verzoeken dat wij ons gebruik van de Gevoelige persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, beperken tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten die wij u verlenen.

Indien u ons wilt verzoeken om het gebruik van uw Gevoelige Persoonsgegevens te beperken, gaat u naar onze pagina 'Het gebruik van mijn Gevoelige Persoonsgegevens beperken': https://www.mcafee.com/en-us/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Gevolmachtigde tussenpersonen

Om als gevolmachtigde tussenpersoon een verzoek in te dienen namens een inwoner van Californië, kunt u gebruikmaken van de hierboven vermelde methoden. Als onderdeel van ons verificatieproces, kunnen wij u vragen om, indien van toepassing, uw status als gevolmachtigde tussenpersoon aan te tonen en eventueel een bewijs te overleggen van uw registratie bij de California Secretary of State om zaken te mogen doen in Californië; en/of een volmacht van de inwoner van Californië, overeenkomstig paragrafen 4121-4130 van de Probate Code.

Indien u een verzoek om kennisneming, verzoek om verwijdering of verzoek om correctie indient namens een inwoner van Californië en ons daartoe geen volmacht van de betreffende inwoner hebt verstrekt overeenkomstig paragrafen 4121-4130 van de Probate Code, kunnen wij ook de betreffende inwoner vragen om zijn of haar identiteit rechtstreeks aan ons te verifiëren; of rechtstreeks aan ons te bevestigen dat hij of zij u toestemming heeft gegeven om het verzoek om kennisneming of verzoek om verwijdering in te dienen.

Discriminatieverbod

U hebt het recht om bij de uitoefening van uw rechten krachtens de CCPA gevrijwaard te blijven van onwettige discriminatie.

Kennisgeving van financiële stimulansen

Van tijd tot tijd kunnen wij een programma, voordeel of ander aanbod aanbieden in ruil voor het verzamelen, bewaren, verkopen of delen van Persoonsgegevens (gezamenlijk 'Financiële stimulansen'), waaronder uw contactgegevens. Enige door ons verstrekte korting is gebaseerd op onze redelijke, maar naar eigen goeddunken vastgestelde geschatte waarde van uw Persoonsgegevens, met inachtneming van, maar niet beperkt tot, schattingen betreffende verwachte inkomsten uit dergelijke gegevens, de verwachte kosten die in onze bedrijfsvoering kunnen worden gemaakt bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van dergelijke gegevens, en andere relevante factoren die betrekking hebben op de geschatte waarde van dergelijke gegevens voor onze bedrijfsvoering, voor zover is toegestaan door het toepasselijk recht. Wij kunnen, indien nodig, aanvullende informatie verstrekken over specifieke Financiële stimulansen. Daarnaast geschiedt de deelname aan programma's voor Financiële stimulansen op vrijwillige basis. Indien u zich op een later moment wenst af te melden voor een programma voor Financiële stimulansen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via de onderstaande contactgegevens.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of verzoeken hebt in verband met deze CCPA-bijlage of andere privacygerelateerde zaken, kunt u contact met ons opnemen via:

McAfee
T.a.v.: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

 

Cookieverklaring


Ingangsdatum: 1 maart 2024

Op onze websites en mobiele applicaties (gezamenlijk de 'Diensten') worden cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om ervoor te zorgen dat onze bezoekers de best mogelijke ervaring hebben door u gepersonaliseerde informatie aan te bieden, uw marketing- en productvoorkeuren te onthouden en u te helpen de juiste informatie te vinden. In deze Verklaring wordt beschreven hoe McAfee, onze gelieerde ondernemingen en onze partners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken voor deze doeleinden.

Welke technologieën gebruiken McAfee en zijn partners?

Net als veel andere diensten gebruiken wij en onze partners cookies en soortgelijke technologieën zodat wij bijvoorbeeld u een ervaring kunnen bieden en deze kunnen verbeteren en advertenties op klanten kunnen afstemmen. Wij en onze partners maken onder andere gebruik van de volgende cookies en soortgelijke technologieën:

 • Cookies. Cookies zijn kleine documenten, normaal gesproken bestaand uit letters en cijfers, die in uw browser of op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt voor een goede werking van websites, voor efficiëntere websites en voor de verstrekking van analytische informatie.

 •  SDK's. SDK's zijn stukken code van onze partners die in onze mobiele applicaties kunnen worden geïnstalleerd. Dankzij SDK's krijgen we inzicht in hoe u met onze mobiele applicaties communiceert en worden er bepaalde gegevens verzameld over het apparaat en het netwerk dat u gebruikt voor toegang tot de applicatie of de andere op uw apparaat geïnstalleerde applicaties. Met SDK's wordt de mobiele advertentie-identificator die aan uw apparaat is toegewezen ('IDFA' of 'ID voor advertenties' genoemd op apparaten van Apple en 'Advertentie-ID' op apparaten van Android) met onze partners gedeeld.

 • Flashcookies. Een Flashcookie is een klein gegevensbestand dat op een computer wordt opgeslagen en dat gebruikmaakt van Adobe Flash of een soortgelijke technologie die op uw computer is ingebouwd of door u is gedownload of geïnstalleerd op uw computer. Wij gebruiken deze technologieën voor personalisatie, om uw online ervaring te verbeteren, om processen te vergemakkelijken en voor het personaliseren en opslaan van uw instellingen. Flashcookies kunnen ook de bezoekers van onze website helpen bij, bijvoorbeeld, het instellen van het volume tijdens het afspelen van een video, het spelen van online games en het uitvoeren van enquêtes. Met Flashcookies kunnen we onze sites verbeteren door bij te houden welke delen het meeste interesse wekken bij bezoekers. Klik hier om meer te weten te komen over hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flashcookies beheert.

 • Webbakens. Een webbaken is een zeer klein transparant afbeeldingsbestand dat wordt gebruikt om uw navigatie op een website of een aantal websites bij te houden. Ze worden ook wel 'web bugs' of 'clear GIF's' genoemd. Webbakens in combinatie met cookies worden gebruikt om beter te begrijpen hoe een gebruiker op de website navigeert.

 • Lokale opslag. Lokale opslag omvat lokale opslag van HTML5 en het browsercache. Met behulp van deze technologieën kunnen we gegevens lokaal in uw browser of op uw apparaat opslaan.

McAfee en zijn partners en dienstverleners gebruiken de volgende soorten cookies:

Categorie Doel
Essentieel Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van onze Diensten (zodat u bijvoorbeeld kunt inloggen op beveiligde delen van onze website of gebruik kunt maken van het winkelwagentje). Dankzij deze cookies kunt u binnen de Diensten navigeren en gebruikmaken van hun functies.
Afstemming op de klant Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Diensten. Hierdoor kunnen wij de inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).
Analyse en onderzoek Dankzij deze cookies kunnen wij activiteiten op onze Diensten analyseren, zodat wij de manier waarop onze Diensten werken, kunnen verbeteren en optimaliseren. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk de informatie kunnen vinden die zij zoeken.
Advertenties Deze cookies registeren uw online activiteiten, waaronder uw bezoeken aan onze Diensten, de pagina's die u heeft bezocht en de koppelingen en advertenties waar u op heeft geklikt. Dankzij deze cookies kunnen we u advertenties en andere berichten tonen die aansluiten bij uw interesses.

Welke opties heb ik met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën?

U heeft diverse opties met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën:

 • U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert via de instellingen van uw browser. Mogelijk kunt u cookies ook uit uw browser verwijderen. Lees de instructies van uw browser door voor meer informatie over het beheren van browsercookies. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze websites kan worden beïnvloed als u alle cookies blokkeert.

 • De reclametechnologiepartners waarmee we samenwerken, kunnen u de optie bieden om het gebruik van gegevens over uw websitebezoeken en uw appgebruik voor het tonen van advertenties die op uw interesses zijn afgestemd, uit te schakelen. Ga voor meer informatie over op interesses afgestemde advertenties en het afmelden voor het gebruik van uw browseractiviteiten voor het tonen van advertenties die op uw interesses worden afgestemd naar deze websites: Digital Advertising Alliance, het Network Advertising Initiative en het Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Als u in Californië of Colorado woont, kunt u de Global Privacy Control (GPC) inschakelen om de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens voor cross-contextuele advertenties uit te schakelen. U kunt meer informatie vinden op de website van Global Privacy Control.

 • U heeft via uw apparaatinstellingen (de zogenaamde 'Beperk reclametracking' op iOS-apparaten en 'Advertenties op basis van uw interesses uitschakelen' of 'Afmelden voor personalisatie van advertenties' op Android-apparaten) de mogelijkheid om het gebruik van gegevens over uw gebruik van de mobiele app voor advertenties gebaseerd op uw interesses uit te schakelen.

 • Bepaalde producten van McAfee worden gratis ter beschikking gesteld. Om deze producten gratis te kunnen blijven aanbieden, kunnen we gegevens gebruiken over welke websites u bezoekt of de mobiele applicaties die u gebruikt, zodat er advertenties kunnen worden getoond die op uw interesses zijn afgestemd. We doen dit door gegevens over uw apparaat, zoals uw apparaat-ID en advertentie-ID, samen met de gegevens over uw browseractiviteiten of appgebruik, te delen met geselecteerde partners. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en het is onze partners contractueel verboden om de door ons verstrekte gegevens te gebruiken om te trachten de identiteit van onze gebruikers vast te stellen.

 • Ten slotte zijn we betrokken bij het Audience Network van Facebook. Dit netwerk laat bedrijven hun advertenties aan Facebook-gebruikers tonen in apps en websites die ook onderdeel zijn van het netwerk. Facebook helpt de advertenties zo te selecteren dat zij relevant en bruikbaar zijn. U kunt de advertentievoorkeurentool van Facebook gebruiken om uw voorkeuren te bekijken en te wijzigen, waaronder of u deze voor u geselecteerde advertenties op onze website en in onze apps wilt ontvangen.
   

Hoe reageert McAfee op een 'Do Not Track'-signaal?

Er is momenteel geen vanuit de industrie overeengekomen reactie op 'Do Not Track'-signalen. Momenteel reageren de Diensten en Sites van McAfee niet op een 'Do Not Track'-signaal van gebruikers.

Contact opnemen

Neem bij vragen over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken contact met ons op via de onderstaande gegevens. Vermeld uw contactgegevens en een gedetailleerde beschrijving van uw vraag.

In de Verenigde Staten door ons te schrijven op:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office 
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

In de Europese Economische Ruimte door ons te schrijven op:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Commissioner, de Ierse toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming, via https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

In Japan door ons te schrijven op:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japan

McAfee Licentieovereenkomst


Welkom bij McAfee

Voordat u verdergaat, moeten we het even over onze voorwaarden hebben. In deze voorwaarden vindt u een beschrijving van uw juridische rechten en verantwoordelijkheden wanneer u onze software en diensten gebruikt. Deze voorwaarden zijn erg belangrijk, dus we willen u vragen of u ze goed wilt doorlezen en elke link wilt bekijken, omdat onze voorwaarden de overeenkomst tussen u en ons zullen vormen.

Belangrijke aandachtspunten bij het lezen van de voorwaarden:

 1. Wanneer u een woord in het vet ziet staan, zal het elke keer dat het in dit document gebruikt wordt dezelfde betekenis hebben.
 2. Door op de acceptatieknop te klikken, of gebruik te maken van de software en services (of deze nu door ons of onze partners wordt verstrekt), gaat u akkoord met onze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat of de daarin vervatte regels niet volgt, kunt u geen gebruik maken van de software en services.
 3. Wanneer wij zeggen: McAfee, wij,we, onze of ons, dan bedoelen we de McAfee-entiteit die de software en diensten in uw regio aanbiedt.
 4. Wanneer we u of uw gebruiken, betekent dit u of het bedrijf of de onderneming die u gemachtigd bent te vertegenwoordigen
 5. Wanneer u in de VS woonachtig bent, wijzen wij u op onze bindende arbitrageclausule en de kwijtschelding inzake collectieve acties. Deze geven zeer belangrijke informatie over hoe wij geschillen oplossen.
 6. Als u in Australië, Frankrijk, Duitsland of Nederland woont, moet u de voorwaarden aan het einde van dit document die op u van toepassing zijn lezen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij zijn grote voorstanders van privacybescherming, maar we hebben wel enkele persoonsgegevens nodig voordat u de software en diensten kunt gebruiken. Zorg ervoor dat u onze privacyverklaring leest, zodat u begrijpt op welke manier en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze websites, producten en diensten en hoe u uw rechten op uw gegevens kunt uitoefenen.

Wat kan ik doen met de software en diensten van McAfee?

Bij aankoop van onze software en diensten ontvangt u een beperkte licentie. Dit betekent dat wij, onze partners en leveranciers nog steeds in het bezit zijn van alle rechten op de software en services. Wij staan het u toe er in overeenstemming met deze voorwaarden gebruik van te maken.

Als uw licentie voor persoonlijk gebruik is:

Verkrijgt u een licentie voor de software en services waarop u geabonneerd bent, die u, en alleen u, toebehoort. U kunt die licentie niet aan iemand anders overdragen.

U mag uw licentie gebruiken:

 • Zolang u de toepasselijke vergoedingen voor het abonnement blijft betalen of totdat het abonnement eindigt.
 • Voor de periode die u hebt gekozen toen u uw abonnement aanschafte of, indien u geen periode hebt gekozen, voor een jaar.
 • Op het aantal apparaten en voor het aantal gebruikers dat u hebt gekozen toen u uw abonnement aanschafte. Als u geen keuze hebt gemaakt, kunt u uw licentie enkel op één apparaat voor één gebruiker gebruiken.
 • Als uw apparaten en besturingssystemen voldoen aan onze vereisten. U bent ervoor verantwoordelijk om uw apparaten up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan. (Het up-to-date houden van uw apparaten is ook belangrijk voor de veiligheid ervan.)

Als u een nieuw apparaat instelt en er een bestaand abonnement aan uw e-mailadres is gekoppeld, passen wij automatisch het bestaande abonnement op uw apparaat toe, in plaats van een eventueel bij het apparaat meegeleverde proefperiode van beperkte duur. Als u meerdere abonnementen aan uw e-mailadres hebt gekoppeld, selecteren wij het meest geschikte abonnement voor het betreffende apparaat.

Als u uw licentie voor kleine bedrijven gebruikt:

Verkrijgt u, net als in de voorwaarden hierboven, een licentie voor de software en services. Het enige verschil is dat alleen de medewerkers van het kleine bedrijf de software en services mogen gebruiken en enkel voor interne bedrijfsactiviteiten.

U dient elke licentie die u aankoopt met hetzelfde e-mailadres als in uw accountprofiel te registreren. Als u nieuwe licenties met dat e-mailadres aankoopt, zorgen wij ervoor dat deze dezelfde verlengingsdatum hebben als de licenties die u al hebt gekocht. Wij zullen de kosten automatisch pro rata berekenen om rekening te houden met de kortere initiële looptijd van de nieuwe licenties. Als u extra licenties aankoopt met een ander e-mailadres dat niet aan uw account is gekoppeld, gelden deze voor de periode waarvoor ze gekocht zijn, zonder korting.

Hoe zit het met gratis software en diensten?

Soms bieden we software en diensten gratis aan, bijvoorbeeld als extra functie in een betaald abonnement, een evaluatie- of bètaversie van software of een gratis dienst. De voorwaarden in deze overeenkomst zijn ook van toepassing op gratis software en diensten, tenzij anders vermeld. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn en we brengen u hiervan op de hoogte als we gratis software of diensten aan u ter beschikking stellen. U kunt gebruikmaken van de gratis software en services zolang wij deze aan u aanbieden.

Hoe zit het met minderjarigen?

Als u jonger bent dan 18 jaar of de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied, mag u zelf niet akkoord gaan met deze voorwaarden en mag u de software en services niet gebruiken tenzij een ouder namens u akkoord is gegaan met deze voorwaarden als onderdeel van een gezinsplan. Sommige functies zijn niet toegankelijk voor alle leeftijden.

Bovendien moeten alle gebruikers de wet naleven bij het gebruik van onze software en diensten. Als het product dat u koopt traceerfuncties bevat, moet u het legitieme recht en de autoriteit hebben om deze te gebruiken alvorens deze te gebruiken om kinderen te traceren en te volgen. Dat betekent dat een ouder, wettelijke voogd of andere wettelijke toestemming moet hebben. McAfee verwacht dat u onze software en diensten gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat kan ik met de software en diensten van McAfee?

Onze rechten als eigenaren en licentiegevers van de software en diensten zijn wettelijk beschermd. Dit betekent dat als u bepaalde dingen doet (zie voorbeelden hieronder), uw abonnement waarschijnlijk opgezegd wordt en we mogelijk verdere actie moeten ondernemen. Dat wilt u niet. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Probeer niet de broncode te achterhalen, ook niet door reverse engineering of het decompileren van de software of diensten.
 • Maak geen wijzigingen aan de software of diensten.
 • Commercialiseer de software en diensten niet, ook niet door ze door te verkopen, uit te lenen of te verhuren.
 • Gebruik geen illegaal verkregen versie van de software of diensten.
 • Creëer geen product of dienst gebaseerd op deze software of diensten.
 • Draag de software of diensten niet over aan iemand anders, ook niet als sublicentie of door de licentie af te staan.
 • Gebruik de software of diensten niet voor illegale praktijken.
 • Publiceer de software niet en maak er geen kopieën van (anders dan back-ups).
 • Verstoor het gebruik van de software of services van iemand anders niet.
 • Omzeil de technische beveiligingsmaatregelen van de software en services niet.
 • Overschrijd de toepasselijke opslag- of bandbreedtebeperkingen niet.
 • Gebruik geen product dat bestemd is voor meerdere gebruikers om een andere persoon zonder zijn of haar toestemming te volgen en te monitoren.
 • Installeer de software of diensten niet op meer apparaten dan toegestaan (waaronder het niet verwijderen van de software of diensten van een apparaat voordat u het verkoopt of doorgeeft).
 • Ga niet door met het gebruik van de software of diensten als uw rechten voor het gebruik ervan zijn verlopen of ingetrokken.

Technische ondersteuning

Voor software en diensten die in aanmerking komen voor technische ondersteuning ontvangt u het standaard ondersteuningsaanbod voor de duur van uw betaalde abonnement. Controleer uw ontvangstbewijs bij aankoop van uw software of diensten om te zien of deze voor ondersteuning in aanmerking komen. Ons standaard ondersteuningsaanbod, onze beleidsrichtlijnen en procedures kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen per land verschillen.

Hoe werken de updates voor de software en diensten van McAfee?

Wij geven regelmatig upgrades, verbeteringen en aanpassingen vrij voor onze software en diensten (updates). Als een update beschikbaar wordt, kan het voorkomen dat wij de ondersteuning voor de vorige versie van de software of diensten stopzetten. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de nieuwe functies die wij ontwikkelen, gaat u ermee akkoord dat wij updates op de achtergrond installeren terwijl u met andere dingen bezig bent. Wij kunnen ook updates aanbieden voor gratis software en diensten, maar wij zijn hier niet toe verplicht.

Wat gebeurt er als McAfee software, diensten of functies beëindigt?

Af en toe kunnen wij besluiten om bepaalde software, diensten of bepaalde functies van de software of diensten te beëindigen of te verwijderen. Op het moment dat wij stoppen de software, diensten of functies aan te bieden voor verkoop, download of verlenging, bereiken deze het einde van verkoop en hierna kunt u uw abonnement niet meer verlengen. Het spijt ons, maar om nieuwe en betere producten te ontwikkelen, moeten we soms de ondersteuning van oudere producten stopzetten. We moeten ook wijzigingen aanbrengen aan de functies van software of diensten als dit vereist wordt door platforms of software van derden die buiten onze invloed liggen.

Betaling en automatische verlenging

Als u uw software van McAfee hebt gekocht en niet van een derde partij, machtigt u ons (of onze geautoriseerde partner) bij het delen van uw betaalgegevens (creditcard of betaalpas of ander betaalmiddel) om het initiële aankoopbedrag en de kosten voor eventuele abonnementsverlengingen van uw rekening af te schrijven. Indien u meer dan één betaalmiddel opgeeft, machtigt u ons (of onze geautoriseerde partner) bij een probleem met uw primaire betaalmiddel om het verschuldigde bedrag met een van die alternatieve betaalmiddelen automatisch van uw rekening af te schrijven. Als u niet wilt dat McAfee uw alternatieve betaalmethoden in rekening brengt, kunt u deze verwijderen op de pagina Mijn account. McAfee bewaart de laatst gebruikte betaalmethode wel maximaal 12 maanden om eventuele openstaande verrekeningen af te handelen.

Uw betaalgegevens bijwerken

Als er betalingsgegevens veranderen (zoals kaartnummer of vervaldatum), laat het ons dan zo snel mogelijk weten door uw betalingsgegevens bij te werken in Mijn account (of Beveiligingconsole voor producten voor kleine ondernemingen), zodat we de software en services kunnen blijven leveren wanneer het tijd is voor verlenging.

Soms ontvangen wij bijgewerkte creditcard- of betaalpasgegevens van uw kaartuitgever of van het kaartnetwerk. Deze gegevens gebruiken wij om uw betaalgegevens automatisch bij te werken. Wij kunnen ook mislukte betaalpogingen opnieuw proberen om transacties te voltooien, zoals door de vervaldata te verlengen. U geeft ons toestemming om de bijgewerkte gegevens te gebruiken om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven.

Hoe werkt automatische verlenging?

Als u uw software bij McAfee hebt aangeschaft en niet bij een derde, wordt uw betaalde abonnement aan het einde van de looptijd automatisch verlengd, tenzij u hebt besloten u niet aan te melden voor automatische verlenging of u zich daarvoor hebt afgemeld. Wij sturen u vooraf een e-mail om u te laten weten at uw abonnement aan vernieuwing toe is en brengen de kosten volgens uw betalingswijze in rekening binnen 30 dagen voordat het abonnement afloopt. Het in rekening gebrachte bedrag is de prijs van de software of services op het moment van verlenging en kan afwijken van het bedrag dat u oorspronkelijk hebt betaald. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het e-mailadres op uw account actueel is. Als uw software of diensten een nieuwe naam of een upgrade hebben gekregen of vervangen zijn door een nieuw aanbod, zullen wij u het nieuwe aanbod aanbieden voor niet meer dan de verlengingsprijs op het moment van verlenging, op voorwaarde dat het nieuwe aanbod redelijk vergelijkbare functies heeft. Als automatische verlenging niet van toepassing is op de plek waar u zich bevindt, laten wij u dit weten op het moment van aankoop.

Prijswijzigingen.

McAfee kan de prijs die u betaalt voor de software of diensten op elk moment wijzigen na de kennismakingsperiode (indien van toepassing) en om elk van de volgende redenen: wettelijke of regelgevende redenen, verbeteringen aan de diensten die we aanbieden of nieuwe functies, of als reactie op marktfactoren zoals wijzigingen in belastingen, inflatie, valutaschommelingen of wijzigingen in infrastructuur of administratiekosten.

Hoe schakel ik automatische verlenging uit?

Als u uw abonnement niet wilt voortzetten, kunt u de automatische verlenging op ieder moment uitschakelen door in te loggen op Mijn account of door contact op te nemen met de klantenservice. Zorg ervoor dat u dit meer dan 30 dagen vóór het verlopen van uw abonnement doet, zodat het verschuldigde bedrag niet wordt afgeschreven voor de volgende verlenging. Vergeet niet dat als u de automatische verlenging uitschakelt of u er niet voor inschrijft, u geen toegang hebt tot de premium functies die aan abonnees van onze automatische verlengingsservice aanbieden. Als u bent vergeten automatische verlenging uit te schakelen, hebt u 60 dagen nadat het abonnementsgeld is afgeschreven de tijd om te vragen om terugbetaling en uw abonnement op te zeggen. Ons terugbetalingsbeleid vormt een onderdeel van deze voorwaarden en bevat details over wat kan worden terugbetaald en hoe een verzoek kan worden ingediend, zorg er dus voor dat u deze leest.

Wanneer loopt deze overeenkomst officieel af?

Deze overeenkomst wordt beëindigd als uw recht op toegang tot de software en services verloopt of de overeenkomst door ons of u wordt beëindigd. Na afloop mag u geen gebruik meer maken van de software en services en moet u de software en services definitief van uw apparaten verwijderen.

Kan ik mijn abonnement opzeggen?

Natuurlijk kan dat, maar dan hebt u geen toegang meer tot alle onlinebescherming die wij bieden. Als u het zeker weet, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen voordat deze verloopt. Controleer ons terugbetalingsbeleid alvorens u annuleert, want het is mogelijk dat u niet in aanmerking komt voor een volledige terugbetaling. Als u niet in aanmerking komt, kunt u de software of diensten wel blijven gebruiken tot het einde van uw betaalde abonnementsperiode.

Wordt mijn abonnement opgeschort of opgezegd als ik de voorwaarden van deze overeenkomst schend?

Ja. Wanneer u deze overeenkomst of één van de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn schendt, moeten wij uw gebruik van de software of service opschorten of beëindigen. In dat geval kunnen wij ook uw account sluiten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als de overeenkomst beëindigd wordt?

Nadat u uw software hebt verwijderd of gede-installeerd, verwijderen wij alle opgeslagen en geback-upte gegevens (informatie, tekst, bestanden, links, afbeeldingen en al het andere materiaal dat u met ons hebt gedeeld) in overeenstemming met ons interne beleid. U bent verantwoordelijk voor de opslag en back-up van uw inhoud voorafgaand aan de beëindiging. Opslag op een harde schijf of in de cloud is goedkoop, dus vergeet geen back-up te maken!

Specifieke voorwaarden voor bepaalde producten, plannen en diensten

Bijkomende voorwaarden
Sommige van onze software en diensten bevatten extra servicevoorwaarden die hier niet worden uiteengezet. U kunt meer informatie op onze website vinden.

Virusverwijdering, TechMaster-services of virusbeschermingsbelofte
We zullen al het redelijke doen om virussen en malware van uw apparaat te verwijderen. We kunnen echter niet garanderen dat alle malware en virussen verwijderd kunnen worden omdat sommige aanvallen veel geavanceerder zijn dan een eenvoudige scan aankan. U vindt hier meer informatie over in de TechMaster-servicevoorwaarden en de voorwaarden van de virusbeschermingsbelofte.

Wachtwoordbeheer-producten en -functies
We beschikken nooit over een kopie van uw hoofdwachtwoord of uw coderingssleutels, dus u bent verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Gebruik een sterk hoofdwachtwoord dat moeilijk te raden is en bewaar uw sleutels veilig, want als u deze kwijtraakt, kunnen wij u niet helpen weer toegang te krijgen tot uw account. Er is geen optie om uw wachtwoord te resetten.

WebAdvisor
WebAdvisor maakt gebruik van een hoop ingewikkelde wiskunde om uit te zoeken of een website veilig is om op te surfen. Hoe goed het programma ook is, het kan natuurlijk niet altijd alle dreigingen vaststellen of de aard van elke website begrijpen. Beoordelingen geven geen garantie dat een website zonder risico is en goede beoordelingen betekenen niet dat wij de website of diensten aanbevelen. De functie 'beveiligd zoeken' van WebAdvisor wordt standaard geleverd door Yahoo!. Als u deze functie inschakelt, worden uw zoekopdrachten via het Yahoo!-netwerk uitgevoerd. U kunt de standaardopties van de zoekmachine van uw browser aanpassen in de instellingen van uw browser.

Thuisscanner-functie
Als u deze functie hebt gekocht, moet u zich aanmelden om deze te kunnen gebruiken. Door de Thuisscanner-functie in te schakelen, geeft u ons toestemming om apparaten te identificeren die op uw wifinetwerk thuis zijn aangesloten. Zo kunnen wij apparaten met een slechte beveiliging identificeren die een risico kunnen vormen voor uw apparaten. U kunt de Thuisscanner op ieder moment uitschakelen. De Thuisscanner is enkel bedoeld voor uw wifinetwerk thuis. De Thuisscanner verzamelt gegevens van elk apparaat op uw netwerk, dus laat uw vrienden en familie altijd weten dat hun apparaten zullen worden gescand als u hun uw wifiwachtwoord geeft.

Antivirusbescherming
Uw antivirusbescherming kan functies bevatten die de beveiligingsstatus van uw apparaat controleren en ons automatisch rapporten sturen over verdachte malware en andere ongewenste software. Deze automatische rapportering helpt ons snel nieuwe dreigingen op te sporen en hierop te reageren, waardoor we uw apparaat beter kunnen beschermen. Mogelijk bevatten de rapporten bestanden met vermoedelijke malware. Het is onwaarschijnlijk dat dit type bestanden uw persoonlijke gegevens bevat, maar als we denken dat een verdacht bestand waarschijnlijk uw persoonlijke gegevens bevat, vragen we u om toestemming om het bestand te verzenden. U kunt deze automatische rapportering uit uw antivirusbescherming in uw product uitschakelen.

VPN (Virtual Private Network)
Indien deze functie beschikbaar is op uw locatie en u deze functie hebt aangekocht, moet u zich houden aan ons fair use-beleid. Dit betekent dat u tijdens het gebruik van VPN van McAfee niets mag doen dat onze infrastructuur (mogelijk) onredelijk of buitenproportioneel belast. Als u inbreuk pleegt op dit beleid inzake eerlijk gebruik, kunnen we uw gebruik van de VPN-functie opschorten zonder tegenover u aansprakelijk te zijn.

Identiteitsbescherming

Als u recht heeft op onze functies voor identiteitsbescherming, raadpleeg dan onze Servicevoorwaarden voor identiteitsbescherming, die een deel vormen van deze overeenkomst.

Identiteitsbewaking (dark web monitoring)
Het dark web kan een gevaarlijke plek zijn! Het dark web is een versleutelde versie van het internet, dus het is moeilijker om de eigenaar van een website te achterhalen. Hierdoor kopen en verkopen mensen hier allerlei informatie, zoals creditcardnummers en identificaties.

Onze diensten voor identiteitstoezicht doorzoeken de dark web-gegevens die voor ons beschikbaar zijn en laten het u weten wanneer de persoonsgegevens waarop u toezicht wilt houden, zijn aangetroffen op het dark web. Door de dienst te gebruiken, geeft u aan dat u de volgende aanvullende voorwaarden hebt begrepen en ermee akkoord gaat:

We kunnen uw gecompromitteerde gegevens niet van het dark web verwijderen.

Het is uw verantwoordelijkheid uw contactinformatie actueel te houden, de waarschuwingen te controleren en alle aanbevolen acties te ondernemen die het risico van verder misbruik van uw gegevens te reduceren. Wij garanderen niet dat onze aanbevelingen dergelijk misbruik voorkomen.

Wij garanderen niet dat onze gegevensbronnen alle gevallen bevatten waarin uw persoonlijke informatie is gecompromitteerd, noch beweren wij dat onze dienst kan voorkomen dat uw informatie überhaupt wordt gehackt.

 • Wij waarschuwen u op basis van de dark webgegevens die voor ons beschikbaar zijn. Wij garanderen de juistheid van de informatie die wij uw verstrekken niet.
 • We kunnen alleen toezicht houden op de informatie die u hebt verkozen aan ons door te geven voor toezicht. U moet ervoor zorgen dat deze juist is.
 • Als u ervoor kiest om meldingen via sms te ontvangen, bent u verantwoordelijk voor alle kosten voor sms-berichten en abonnementen die door uw mobiele serviceprovider in rekening worden gebracht.
 • U moet ouder zijn dan 16 jaar om gebruik te maken van onze dienst voor de bewaking van het dark web.
 • U mag alleen uw eigen persoonlijke gegevens verstrekken voor bewaking. U mag niet de persoonlijke gegevens van iemand anders verstrekken. We zijn niet aansprakelijk tegenover derden als u hun gegevens verstrekt in strijd met deze beperking.
 • Indien uw abonnement dit toelaat, kunt u de gegevens verstrekken voor minderjarigen (van wie u de wettelijke voogd of ouder bent) of andere personen voor wie u toestemming voor bewaking hebt verkregen, uitsluitend om vast te stellen of dergelijke gegevens op het dark web zijn gevonden. Door deze gegevens te verstrekken, bevestigt u dat u de toestemming van de betreffende persoon hebt verkregen of anderszins het recht hebt om deze gegevens te verstrekken en te bewaken, en bevestigt u dat deze informatie niet, hetzij geheel of gedeeltelijk, als doorslaggevende factor wordt gebruikt om te bepalen of deze persoon in aanmerking komt voor een lening, verzekering of aanstelling, of voor enig ander doel dat volgens de Amerikaanse Fair Credit Reporting Act in aanmerking zou komen als een consumentenrapport. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de door u verstrekte gegevens. U gaat ermee akkoord dat u handelt namens de personen die u voor bewaking aanmeldt en dat u deze voorwaarden namens hen aanvaardt.
 • U mag onze dienst voor de bewaking van het dark web niet gebruiken om informatie van iemand anders te verwerven zonder diens toestemming.

Opschonen van persoonlijke gegevens

Als u recht hebt op de functie voor het opschonen van persoonsgegevens, scannen wij een lijst met sites van datahandelaars om te zien of zij uw persoonsgegevens hebben en helpen wij u stappen te ondernemen om verwijderingsverzoeken in te dienen.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle gegevensmakelaars gevestigd zijn in een rechtsgebied waar privacyregels zijn vastgesteld. Hoewel sommige datahandelaars uw verzoeken om verwijdering zullen inwilligen, is het mogelijk dat anderen u vertellen dat zij hiertoe niet wettelijk verplicht zijn.

Afhankelijk van uw abonnement kunt u ons vragen u te helpen bij het indienen van een verzoek tot verwijdering. Wanneer we u helpen deze aanvragen te verzenden, handelen we niet als een agent in uw naam.

Sms en tekstberichten
Als u ervoor kiest om ons uw telefoonnummer te verstrekken, kunnen we dit gebruiken om uw McAfee-abonnement te registreren en/of u servicemeldingen en herinneringen te sturen. Bericht- en gegevenstarieven zijn mogelijk van toepassing. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van sms- en tekstberichten door de instructies te volgen die u hebt ontvangen in het bericht of op het moment dat u uw telefoonnummer invulde (meestal door te reageren met 'STOP'). Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met service.mcafee.com.

Toezicht op financiële transacties

U verstrekt op eigen risico de aanmeldingsgegevens voor uw accounts. Door onze dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij, de gegevensbronnen die uw accounts onderhouden en derden die in verband met onze dienst interactie met uw toegangsgegevens of accountgegevens hebben, niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, diefstal, compromittering of misbruik in verband met onze diensten (met inbegrip van nalatigheid), behalve voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden beperkt onder het toepasselijk recht. Wij en de gegevensbronnen bieden geen enkele garantie met betrekking tot de door onze diensten verstrekte gegevens, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins. Met uitzondering van PDF's van officiële accountdocumenten die wij namens u ophalen en ongewijzigd aan u verstrekken, vormen geen van de door onze diensten verstrekte gegevens een officiële registratie van uw accounts.

Wij behouden ons het recht voor om een registratie te weigeren op basis van onze redelijke vaststelling dat: (i) het aanvaarden van de betreffende registratie kan leiden tot een schending van een wet, regelgeving of voorschrift; (ii) de registratie afkomstig is van een gebruiker, IP-adres of apparaat, waarvan bekend is of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze/het zich schuldig maakt aan hacken of de misbruik van andere diensten, of (iii) de registratie anderszins een vermeend veiligheidsrisico vormt.

Niet alle gegevensbronnen worden ondersteund en wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, toegankelijkheid of kwaliteit van enige gegevensbron.

Begunstigden van McAfee-abonnementen

Als u door een McAfee-abonnementhouder bent uitgenodigd om een McAfee-account aan te maken en deel te nemen aan dat abonnement zonder extra kosten voor u, dan begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de McAfee-abonnementhouder beperkte informatie over u, uw apparaat en uw account kan zien, waaronder uw naam, het type apparaat dat wordt beschermd en uw beschermingsscore.

Abonnementen met onbeperkte apparaatbescherming

Onbeperkte abonnementen dekken alleen huishoudelijke toestellen die u voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bezit en zijn onderhevig aan ons beleid inzake eerlijk gebruik. Als u problemen ondervindt bij het toevoegen van een apparaat, neem dan contact op met de klantenservice.

Garanties en disclaimers

30 dagen geld-terug-garantie
Gedurende de eerste 30 dagen na uw aankoop kunt u beslissen om uw abonnement om welke reden dan ook te annuleren en ons om terugbetaling van het door u betaalde bedrag vragen. Er kunnen alternatieve oplossingen mogelijk zijn in het land waar u de McAfee-software hebt gekocht. Enkele hiervan zijn omschreven aan het eind van dit document.

Aanvallen op gegevens
Inbreuken op de beveiliging kunnen aanvallen op uw gegevens omvatten. Virussen en andere malware kunnen bijvoorbeeld de gegevens en bestanden op uw apparaat verwijderen, vernietigen, wijzigen of versleutelen. Als dit gebeurt, kunt u de toegang tot uw gegevens en bestanden verliezen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om een back-up te maken van alle gegevens en bestanden op uw apparaten en deze op te slaan, zodat u deze indien nodig kunt herstellen. Zoals we al eerder in deze Voorwaarden aangaven, is opslag op de harde schijf en in de cloud goedkoop. Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up van uw belangrijke bestanden maakt op een fatsoenlijke online dataopslagdienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde bestanden of onderbrekingen ten gevolge van aanvallen op uw gegevens.

Activiteiten met een hoog risico
De software en diensten zijn niet faalbestendig en zijn niet ontworpen of bedoeld voor activiteiten met een hoog risico, zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die faalveilige prestaties vereisen, waaronder operaties in nucleaire faciliteiten, communicatiesystemen voor het luchtverkeer, wapensystemen, directe levensondersteunende machines of andere toepassingen waarbij het falen van de software of diensten direct kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid voor risicovolle activiteiten.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid en die van onze gelieerde partijen, leveranciers, licentiegevers of andere externe dienstverleners tegenover u, onder of in verband met deze voorwaarden, is (a) beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor de toepasselijke software of services voor de abonnementsperiode gedurende welke de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid zich voordeed, of 100 USD met betrekking tot gratis software; en (b) sluit elke aansprakelijkheid tegenover u uit voor enige: (i) indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief winstderving, verlies van goodwill, verlies van personeelssalarissen, werkonderbreking, computerstoringen of -fouten of verlies van gegevens; of (ii) diefstal van persoonlijk identificeerbare informatie.

Wij geven geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de software of services, inclusief garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, prestaties, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel, eigendom en niet-inbreuk. De software en services worden aangeboden zoals deze zijn. U bent verantwoordelijk voor het selecteren van de software en services om de door u beoogde resultaten te verkrijgen en voor het installeren en gebruiken van de software of services. Wij geven geen garantie voor het gebruik of de prestaties van de software of diensten. Wij garanderen niet dat de software of diensten faalveilig of ononderbroken zullen functioneren of vrij zullen zijn van fouten of defecten, dat de software of diensten bescherming zullen bieden tegen alle mogelijke beveiligingsrisico's of dat er geen storingen of andere fouten in de software of diensten zullen ontstaan door virussen, infecties, wormen of soortgelijke kwaadaardige code die niet door ons is geïntroduceerd of ontwikkeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor uitval of onderbreking van de dienst, voor verloren of gestolen gegevens of systemen of voor andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met een actie of inbraak.

U gaat ermee akkoord dat de beperkingen van de aansprakelijkheid en disclaimers in deze paragraaf overeenstemmen met de prijs die in rekening wordt gebracht voor de software en diensten, die hoger zou zijn zonder deze beperkingen. Niets in deze overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied niet contractueel afstand mag worden gedaan, inclusief de rechten die specifiek vermeld zijn in de paragraaf over de plaatselijke wetgeving.

Algemene zaken

Wat gebeurt er als McAfee wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden?

Soms wijzigen wij deze voorwaarden en publiceren deze vervolgens op onze website. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw abonnement beëindigen door niet te verlengen, zoals hierboven beschreven, en de software te verwijderen. Wanneer u uw abonnement verlengt, gaat u akkoord met de meest recente versie van deze voorwaarden. Als u meer dan één versie hebt aanvaard, zal de meest recente versie alle oudere versies vervangen.

Bij gratis software en gratis services accepteert u de wijziging(en) in deze overeenkomst door de gratis software of gratis services te blijven gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met een van de wijzigingen, moet u het gebruik van de service stopzetten en de gratis software verwijderen.

Kan ik McAfee feedback geven?

Wij ontvangen uw feedback over onze software en services altijd graag. Houd er rekening mee dat wij er zonder restrictie gebruik van maken.

Hoe zit het met datakosten?

U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle data- en mobiele kosten in verband met het gebruik van de software en services.

Welke wetgeving van welk land is van toepassing op deze voorwaarden?

Het is geen geheim dat verschillende landen verschillende consumentenwetten hebben. Het gebruik van de software en services en eventuele vorderingen zijn onderhevig aan:

 • de wetten van de Amerikaanse staat New York, of als blijkt dat de wetten van de staat New York niet van toepassing zijn, gelden de wetten van de Amerikaanse staat Delaware;
 • de wetten van de Canadese provincie Ontario als u de software en diensten in Canada hebt gekocht;
 • de wetten van New South Wales, Australië als u de software en diensten in Australië hebt gekocht;
 • de wetten van Singapore, als u de software en diensten in Azië, Nieuw-Zeeland en Oceanië hebt gekocht, met uitzondering van Australië en Japan;
 • de wetten van Japan als u de software en diensten in Japan hebt gekocht (maar met uitsluiting van de rechtskeuze);
 • De nationale wetten van het land waar u de software en diensten heeft aangekocht indien aangekocht in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland;

Ongeacht welke lokale wetgeving van toepassing is, is het volgende altijd uitgesloten:

 • wetsconflicten;
 • het Weens Koopverdrag;
 • de Amerikaanse federale wet de Uniform Computer Information Transactions Act.

Wat gebeurd er als er een geschil is?
De meeste geschillen kunnen informeel worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice. Als we het niet eens kunnen worden over de oplossing van het geschil, gaat onze voorkeur uit naar arbitrage om het geschil op te lossen. Als u in de Verenigde Staten woont, stemt u er echter mee in alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst op te lossen door middel van arbitrage of in een rechtbank voor geringe vorderingen, zoals we in meer detail uitleggen in het gedeelte 'Bindende arbitrage en afstand van collectieve vorderingen' hieronder.

Exportcontrole
De software en services zijn onderhevig aan exportcontroles onder de Amerikaanse en lokale wetten. U stemt ermee in dat u de software of diensten en de bijbehorende documentatie en technische gegevens niet direct of indirect zult exporteren, overdragen, toegankelijk maken of gebruiken naar een persoon, entiteit of land waarnaar de export, overdracht of toegang beperkt is door exportcontrolewetten, zonder de vereiste toestemming van het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel of een andere overheidsinstantie met jurisdictie over export of overdracht. U zult geen producten van McAfee gebruiken, overdragen of openen voor eindgebruik ten behoeve van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, of voor militair eindgebruik of voor een militaire eindgebruiker volgens 15 CFR Part 744.21, tenzij dit is toegestaan door de Amerikaanse of betreffende lokale overheid door middel van regelgeving of een specifieke vergunning. Indien wij bericht ontvangen dat een gebruiker op grond van de toepasselijke wetgeving een partij is of wordt waarop sancties of beperkingen van toepassing zijn, zijn we niet verplicht om ons aan de verplichtingen van deze overeenkomst te houden als dit zou leiden tot een schending van de sancties of beperkingen. Aanvullende informatie over het exporteren en importeren van McAfee-producten vindt u hier, en wordt regelmatig bijgewerkt.

Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de software en services. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of voorwaarden tussen u en ons met betrekking tot de software en diensten, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot de software en diensten.

Vertaalde versies
We bieden louter voor uw gemak uit het Engels vertaalde versies van deze voorwaarden. Als er een verschil bestaat in betekenis of interpretatie tussen een vertaalde versie en de Engelse versie, is de Engelse versie van toepassing.

Geen verklaring van afstand
We doen uitsluitend afstand van een bepaling van deze voorwaarden in een ondertekend document.

Licentieverlenende entiteiten
De software en services worden aan u in licentie gegeven door één van de volgende juridische entiteiten:

 • McAfee, LLC, een naamloze vennootschap uit Delaware, kantoorhoudende te 6220 America Center Drive, San Jose, Californië 95002, Verenigde Staten, als de software is gedownload in de Verenigde Staten, Mexico, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, een naamloze vennootschap uit Delaware, kantoorhoudende te 6220 America Center Drive, San Jose, Californië 95002, Verenigde Staten, als de software is gedownload in Canada;
 • McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te 1 Horgan's Quay, Waterfront Square, Cork, Ierland, T23 PPT8, als de software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika of het Grote-Oceaangebied; of
 • Als de software is gedownload in Japan, dan is de software gelicentieerd door McAfee, LLC. Alle diensten worden geleverd door McAfee Co., Ltd. kantoorhoudende te Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de software is gedownload in Japan.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd, kantoorhoudende te 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Australië, als de software is gedownload in Australië.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd, kantoorhoudende te Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapore, 529653, Singapore, als de software is gedownload in het Grote-Oceaangebied (met uitzondering van Japan en Australië)

Contactgegevens van McAfee

Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com
Geschillen:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002, VS

McAfee-website
U gaat akkoord met de servicevoorwaarden van de McAfee-website, die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

Lokale wettelijke bepalingen

Voor consumenten in Australië
Wanneer een consumentgarantie onder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) van toepassing is op de software of diensten en de CCA een bepaling in deze voorwaarden die dergelijke consumentgaranties uitsluit, beperkt of wijzigt, ongeldig maakt of verbiedt, dan is onze aansprakelijkheid als gevolg van de levering van software en diensten voor het niet naleven van dergelijke consumentgaranties beperkt tot de levering van de volgende rechtsmiddelen:

Onze diensten worden geleverd met garanties waarvan de Australian Consumer Law (het Australische consumentenrecht) bepaalt dat deze niet kunnen worden uitgesloten. Bij ernstige gebreken in de services, hebt u het recht:

 • om uw servicecontract met ons te beëindigen; en
 • op een terugbetaling van het ongebruikte deel of op compensatie voor de verminderde waarde ervan.

U hebt ook recht op compensatie van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. Als het gebrek niet ernstig is, hebt u het recht de problemen met de dienst binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, indien dit niet gebeurt, uw contract op te zeggen en terugbetaling te krijgen van het ongebruikte deel van het contract.

Onze producten worden geleverd met garanties waarvan de Australian Consumer Law (het Australische consumentenrecht) bepaalt dat deze niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of terugbetaling wegens een ernstig gebrek en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet aanvaardbaar is en het gebrek geen ernstig gebrek is.

Deze garantie wordt verleend door McAfee Ireland Limited. Stuur alle vorderingen onder deze garantie naar:

Juridische afdeling
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Australië

Voor consumenten in Frankrijk
Conformément aux dispositions de l'article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites :

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

Voor consumenten in Duitsland

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de Duitse eerlijke consumentenwetgeving uw abonnement beïnvloedt.

Deze paragraaf is alleen van toepassing op contracten tussen McAfee en consumenten met hun reguliere vestiging in de Bondsrepubliek Duitsland (Duitsland) vanaf 1 maart 2022. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend (artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek).

Uw eerste abonnement wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij u automatische verlenging uitschakelt in uw instellingen onder Mijn account of het abonnement op een andere manier beëindigt (bijvoorbeeld door naar de 'abonnement hier opzeggen' op de homepage van McAfee te gaan). Na de eerste termijn van uw abonnement kunt u het te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Zoals beschreven in de paragraaf 'Hoe werkt automatische verlenging' van de Licentieovereenkomst van McAfee, zal McAfee u 30 dagen voor het einde van de abonnementstermijn vooraf op de hoogte stellen van de automatische verlenging van uw abonnement en de verschuldigde kosten voor het gebruik van het McAfee-product voor een periode van één jaar in rekening brengen. Aan het einde van uw verlengingstermijn van een jaar zal McAfee u opnieuw informeren en vooraf kosten in rekening brengen.

Als u ervoor kiest om uw abonnement op te zeggen, kunt u dit doen via de koppeling Vertrag hier beenden op de McAfee-homepage. McAfee zal u vooruitbetaalde verlengingskosten pro rata terugbetalen (de hoogte van de terugbetaling is afhankelijk van de duur dat u het McAfee-product hebt gebruikt). Raadpleeg voor meer informatie het terugbetalingsbeleid met betrekking tot consumentenproducten van McAfee (voor Duitse klanten).

Voor consumenten in Nederland
Elke automatische verlenging van uw oorspronkelijke abonnement is voor onbepaalde tijd. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een evenredige terugbetaling in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Geschillen

Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen

Deze clausule is van toepassing op klanten in de Verenigde Staten.

Overeenkomst tot arbitrage
U en McAfee komen overeen dat elke claim of geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze overeenkomst (claim) zal worden behandeld door middel van vertrouwelijke, bindende arbitrage die valt onder de Federal Arbitration Act. Dit omvat vorderingen door ons, door u, namens u of door personen die met u of ons verbonden zijn, zoals werknemers, dochterondernemingen en opvolgers.

U en wij komen overeen dat er geen groepsgeding of andere collectieve, geconsolideerde of representatieve actie kan worden ingesteld door arbitrage, rechtbank of anderszins. Alle claims, in arbitrage of anderszins, moeten uitsluitend individueel worden ingediend in uw naam of in naam van McAfee en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende groeps- of collectieve procedure. Wij en u doen afstand van het recht om een groepsgeding te starten of eraan deel te nemen of een vordering voor te leggen aan een rechter of jury.

Kennisgeving van geschil
Alvorens een arbitrageprocedure te starten, moet een partij de andere partij hiervan 60 dagen op voorhand schriftelijk in kennis stellen. Kennisgevingen aan ons moeten worden gericht aan: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, VS, Attention: Legal Department. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en wij moeten alles in het werk stellen om elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Als het geschil na 60 dagen niet informeel is opgelost, kan ieder van de partijen arbitrage aanvragen. Deze kennisgevingsverplichtingen wijzigen de verjaringstermijn niet die van toepassing is op elke vordering.

Beheer van de arbitrage

 • Er zal één neutrale arbiter aanwezig zijn, die ofwel een jurist is die in het betreffende rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en ten minste tien jaar ervaring heeft, ofwel een gepensioneerde rechter die geselecteerd is volgens de regels van de American Arbitration Association (AAA). De arbiter is gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
 • De arbitrageregels (Commercial Arbitration Rules or Consumer Arbitration Rules van de AAA), zoals gewijzigd door deze overeenkomst, zijn van toepassing.
 • Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels worden behandeld. 
 • Behalve in het geval van claims of tegenvorderingen waarbij minder dan 25.000 USD wordt geëist, zal de arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd, toe te lichten. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt als dit nodig is voor het wijzen van het vonnis of als dit wettelijk verplicht is.

Kosten
De dossierkosten komen ten laste van degene die de arbitrage initieert. Als u in het gelijk wordt gesteld, betalen wij u de door u betaalde indieningsvergoeding terug. Wij kunnen u de indieningskosten of andere kosten terugbetalen of voorschieten als wij ervan overtuigd zijn dat daar een goede reden voor is (u kunt zich de kosten bijvoorbeeld niet veroorloven). De arbitrageregels zullen van toepassing zijn op alle andere honoraria en kosten en elke partij zal haar eigen juridische kosten dragen, tenzij de arbiter anders bepaalt.

Optie Small Claims Court
Als u een individuele consument bent, kunt u ervoor kiezen om uw vordering op te lossen bij de rechtbank voor kleine vorderingen in het district waar u woont of in Santa Clara County, Californië als u voldoet aan de vereisten van de rechtbank.

Behoud van voorlopige rechtsmiddelen
Ondanks deze arbitrageclausule behouden we te allen tijde het recht om een beroep te doen op zelfhulpmiddelen of om een voorlopige voorziening, beslaglegging of derdenbeslag te vragen.

Tegenstrijdige voorwaarden
Deze arbitrageovereenkomst prevaleert boven tegenstrijdige voorwaarden in de arbitrageregels of andere toepasselijke arbitragevoorwaarden. Indien een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig is; en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een advocaat namens een groep (een private procureur-generaal) ongeldig wordt geacht, de arbitrageovereenkomst alleen met betrekking tot dergelijke claims nietig is.

Afzien van juryrechtspraak
Als een claim om welke reden dan ook voor de rechter komt in plaats van via arbitrage, komen u en wij overeen dat er geen juryrechtspraak zal plaatsvinden. U en wij doen onvoorwaardelijk afstand van het recht van een rechtsgang door een jury in ieder geschil dat op enigerlei wijze betrekking heeft op of voortvloeit uit de overeenkomst of uit enige software of services. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan mag dit lid worden gebruikt als bewijs van een schriftelijke instemming met rechtspraak door een rechter. Dit artikel doet geen afbreuk aan de overeenkomst om geschillen aan arbitrage te onderwerpen.

Voor consumenten van de Europese Unie
Onlinegeschillenbeslechtingsservice (ODR) en Alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Wij zijn wettelijk verplicht om vanaf onze website een link te bieden naar het EU-ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ . Wij zijn niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken als u een klacht jegens ons hebt. Als u een klacht jegens ons hebt die wij niet via onze interne procedure voor klachtenafhandeling kunnen oplossen, zullen wij u per brief of e-mail laten weten of wij bereid zijn met alternatieve geschillenbeslechting in te stemmen. U kunt via onze website contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2024

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SERVICES DESCRIPTION OF SERVICE
Virus Removal Service Our Service Agent assesses your Windows PC to determine whether it has been infected by malware, and uses commercially reasonable efforts to diagnose and remove any malware found.
Tune-Up for PC Our Service Agent assesses the operational health of your computer, and takes steps to improve its efficiency. This may entail adjustments to system settings and the disabling or removal of unnecessary applications and system clutter.
Set-Up & Optimize Our Set-Up & Optimize services offer remote, over the phone guidance in setting up your computer, smartphone or tablet. Get experienced help setting-up your home network, connecting the right peripheral devices, improving your PCs performance, or installing common software.
Advanced Troubleshooting Our Advanced Troubleshooting services offer remote, over the phone help for troubleshooting and resolving computer problems or optimizing your PC performance.
Concierge Gold A subscription that includes all the Services described above.
Concierge Platinum A subscription that includes all the Services described above, as well as a one-year license for McAfee Total Protection and McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Product 0 incidents
0-3 months
0 incidents
4-6 months
0 incidents
6-9 months
0 incidents
>9 months
1 incident used
 
2 incidents used
 
More than 2
 
Concierge Gold 100% 80% 70% 30% 65% 35% 0%
Concierge Platinum 100% 75% 65% 25% 60% 20% 0%

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee-handelsmerken en -logo's


De handelsmerken van McAfee, LLC ('McAfee'), inclusief de naammerken, servicemerken, logo's en merken, zijn belangrijke intellectuele eigendomsrechten en waardevolle activa. Onze klanten kunnen hieraan herkennen dat ze een echt McAfee-product of echte McAfee-service kopen of gebruiken. McAfee neemt de bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten serieus. U moet toestemming hebben van McAfee om een handelsmerk of logo van McAfee te gebruiken. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw McAfee-vertegenwoordiger of stuur uw vragen naar de juridische afdeling van McAfee:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-mail MBGeneralLegal@McAfee.com

Richtlijnen voor handelsmerken

U mag naar de producten en diensten van McAfee verwijzen met de bijbehorende McAfee-handelsmerken en -servicemerken (maar niet de logo's van McAfee) zolang (a) dergelijke verwijzingen waarheidsgetrouw, eerlijk en niet misleidend zijn, en (b) u alleen de minimale hoeveelheid van het handelsmerk gebruikt dat u nodig hebt om McAfee te identificeren als de bron van het product en de service. Wanneer u dergelijk gebruik maakt van de McAfee-handelsmerken, moet u het juiste handelsmerksymbool gebruiken en erkennen dat het betreffende handelsmerk eigendom is van McAfee. Bovendien is het voor u uitdrukkelijk VERBODEN om:

 • De handelsmerken van McAfee op te nemen in uw eigen productnamen, servicenamen, handelsmerken, logo's of bedrijfsnamen;
 • Merken of logo's te gebruiken die veel lijken op de merken en logo's van McAfee, waardoor verwarring kan ontstaan;
 • Een naam, merk of logo van McAfee in verband met uw goederen of diensten te gebruiken op een manier die suggereert dat McAfee de bron is van of anderszins goedkeuring verleent aan of verband houdt met uw goederen of diensten als een dergelijke uitdrukkelijke bron, goedkeuring of verbinding niet bestaat; of
 • Gebruik te maken van de logo's van McAfee zonder een licentie of schriftelijke toestemming van McAfee.

Als u een uitdrukkelijke LICENTIEHOUDER van McAfee-handelsmerk(en) of -logo('s) bent, heeft u een marketingprogrammaovereenkomst of zakelijke alliantieovereenkomst gesloten of specifieke toestemming gekregen om een McAfee-handelsmerk of -logo te gebruiken. De overeenkomst die u met McAfee hebt ondertekend, geeft de licentievoorwaarden aan, inclusief de handelsmerken die beschikbaar zijn voor gebruik en de richtlijnen voor dergelijk gebruik. Als u een dergelijke LICENTIEHOUDER van een McAfee-handelsmerk of -logo bent, kan uw licentieovereenkomst die u met McAfee hebt ondertekend speciale handelsmerk- en logomachtigingen of gebruiksrichtlijnen bevatten die verschillen van de hierin uiteengezette richtlijnen. Als dit het geval is, houdt u zich dan aan de speciale toestemmingen of richtlijnen die aan u zijn verstrekt op grond van uw schriftelijke licentieovereenkomst.

Als u een LEVERANCIER van producten of diensten aan McAfee bent en u toestemming hebt gekregen om een McAfee-handelsmerk of -logo te gebruiken, mag u het McAfee-handelsmerk of -logo alleen weergeven of gebruiken in overeenstemming met de hierin uiteengezette richtlijnen zoals aangevuld of gewijzigd door uw schriftelijke overeenkomst met McAfee. U mag een McAfee-handelsmerk niet gebruiken op een manier die goedkeuring van uw producten of diensten door McAfee impliceert zonder de specifieke schriftelijke toestemming van McAfee. De goodwill die voortvloeit uit het gebruik van enig onderdeel van een McAfee-handelsmerk is exclusief eigendom van en komt ten goede aan McAfee.

Misbruik van McAfee-handelsmerken melden

Als u op de hoogte bent van enig misbruik van een McAfee-handelsmerk, dan horen we dat graag. Meld elk ongepast gebruik van handelsmerken aan uw McAfee-vertegenwoordiger of via e-mail aan MBGeneralLegal@McAfee.com.

Informatie over handelsmerken van McAfee

De volgende handelsmerken zijn eigendom van McAfee. Dit is geen volledige lijst en als u vragen heeft over een McAfee-handelsmerk kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van McAfee. Overige namen en merken kunnen worden beschouwd als het eigendom van anderen. Het symbool ® in de volgende lijst betekent dat het handelsmerk in ieder geval in de Verenigde Staten is geregistreerd, maar niet noodzakelijk in elk land waar McAfee-producten of -diensten beschikbaar zijn.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Deze richtlijnen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Laatst bijgewerkt: 1 september 2022

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
If you see... It means...
Virus Protection Pledge: Available You’re covered with our Virus Protection Pledge
Virus Protection Pledge: Not Available You’re not yet covered – sign up for Auto-renewal to enjoy our Virus Protection Pledge

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.